Airport Breakfast - Žilina - prezentácia publikovaného LPV priblíženia

 

Kde: Letisko Žilina (LZZI)

Kedy: 22.jún 2017 od 10:00 hod

 

O akcii

LPS SR, š.p. zaviedlo na letisku Piešťany (február 2017), na letisku Žilina (máj 2017) a zavedie na letisku Poprad - Tatry moderný druh priblíženia s využitím satelitnej navigácie.

Tento projekt zavádzania je spolufinancovaný Európskou agentúrou pre GNSS (GSA) a LPS SR, š.p..

Na akcii budú predstavené publikované moderné LPV priblíženia, ich výhody, prínosy, nové možnosti pre komerčných prevádzkovateľov lietadiel a aj praktické skúsenosti s využitím počas letu. Súčasťou bude predstavenie Európskeho systému EGNOS a informovanie o možnostiach grantovej podpory zo strany Európskej Komisie, respektíve agentúry GSA.

Na akcii vystúpia zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Dopravného úradu, Letových prevádzkových služieb SR, prevádzkovateľa letiska LZZI, Žilinskej Univerzity, ako aj ostatných prevádzkovateľov využívajúcich tento spôsob navigácie.

Akcia sa koná v rámci projektu CaBilAvi financovaného z rámcového programu Európskej Komisie pre výskum a vývoj - HORIZON2020.

 

Program

1. Otvorenie

 

Uvítacia reč (komisár EC a vice prezident EC Maroš Šefčovič)

 

 

Uvítacia reč (Antonín Kazda (LSZ))

 

 

Uvítacia reč (Michal Hýsek (MDVRR))

 

2. Prednášky – blok A

 

Letisko Žilina – predstavenie (Antonín Kazda (LSZ))

 

 

LPV priblíženia v SR – projekt IMPROWE (Rastislav Primus (LPS SR, š.p.))

 

 

EGNOS a Galileo (Kamil Slavík (za GSA))

 

3.  Prednášky – blok B

 

Zavádzanie LPV priblížení – pohľad úradu (Jaroslav Šulc (Dopravný úrad))

 

 

Skúsenosti prevádzkovateľa (František Jůn (UNIZA))

 

 

Skúsenosti prevádzkovateľa (Dobroslav Chrobák (Cirrus))

 

 

Finančné nástroje pre podporu zavádzania GNSS aplikácií (Tomáš Duša (za GSA))

 

4. Diskusia
5. Obed
6.  Exkurzia letiska a prezentácia lietadiel vybavených pre LPV

 

Uvítacia reč (komisár EC a vice prezident EC Maroš Šefčovič)

 

 

Prezentácie od vystupujúcich

Prezentácie budú zaslané na vyžiadanie vo formáte PDF. V prípade záujmu nás kontaktujte na cabilavi@gnss-centre.cz

 

Materiály k stiahnutiu